فرم نظرسنجی

از اینکه برای پر کردن فرم بازخورد آنلاین شرکت هوراطب فارمد وقت گذاشته اید متشکریم.  ارتقاء هرچه بیشتر ارائه خدمات و محصولات با مشارکت شما در نظرسنجی امکان پذیر خواهد بود.

  نام و نام خانوادگی*

  شماره تماس*

  ایمیل*

  موسسه ی که در آن مشغول به کار هستید

  در صورت در یافت محصول یا خدمات نام آن را ذکر نمایید*

  چقدر راضی بودی:*


  میزان رضایت شما از خدمات و ب سا یت :
  خیلی راضیراضیناراضیخیلی ناراضی
  خدمات یا محصول در یافتی:
  خیلی راضیراضیناراضیخیلی ناراضی
  پشتیبانی و خدمات پس از فروش :
  خیلی راضیراضیناراضیخیلی ناراضی

  .در صورت تمایل میتوانید انتقادات و پیشنھادات خود را با ما در میان بگذارید: