فرم تمایل همکاری

  فرم مناسب را انتخاب کنید


  نام و نام خانوادگی *

  تاریخ تولد*

  وضعیت تأهل *

  ایمیل*

  شماره تماس: *

  آدرس محل سکونت:*

  سطح تحصیلات و توضیحات محل تحصیل*

  در صورت داشتن تحصیلات باالتر از لیسانس همه مقاطع توضیح د اده شود .

  سوابق کاری*

  پست سازمانی، نام مرکز و مدت زمان فعالیت ذکر شود.

  مهارت های تخصصی*

  مهارت های عمومی از جمله زبان و نرم افزار*

  نحوه آشنایی با مجموعه هوراطب*

  دلیل علاقمندی به هوراطب را به طور مختصر ذکر نمایید*

  به نظر شما توانایی شما چگونه می تواند به مجموعه هوراطب کمک نمایید*

  در صورت د اشتن فایل رزومه ان را بارگذاری نمایید(فرمت های قابل قبول:zip, rar, doc, pdf تا 2MB)

  نام سازمان *

  آدرس*

  شماره تماس *

  ایمیل*

  زمینه فعالیت*

  زمینه ی تمایل به همکاری در هوراطب را ذکر نمایید*

  در صورت تمایل به همکاری در پروژه خاصی ان را ذکر نمایید*